Posts by སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པས།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་མཆོག་དང་། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི་མཆོག་རྣམ་གཉིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕེབས་གནང་ཡོད།

Menu