སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་མཆོག་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་འཆར།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་རིམ་ཕེབས་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ནས་ ༩ བར་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དུ།