སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་གཉིས་པའི་ལས་རིམ།

༄༅། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས་དང༌།
རེས་གཟའ།
ཚོུད། ཨང༌། ལས་རིམ།
༢༠༡༡།༣།༡༦
ལྷག་པ།

སྔ་དྲོ།

༩།༣༠ དྲི་བ་དྲིས་ལན།               དྲི་བ་ཨང་ ༡
དྲི་བ་གནང་མཁན།             དྲིས་ལན་གནང་མཁན།
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།    དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག
༡༠།༣༠ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའི་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་དང༌།
སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའི་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས།
༡༡།༠༠ གསོལ་ཇའི་བར་གསེང༌།
༡༡།༡༥ ལས་རིམ་མུ་མཐུད།

ཕྱི་དྲོ།

༡༢།༣༠ གུང་ཚིགས་བར་གསེང༌།
༡།༣༠ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང༌། གཏན་འབེབས།
༣།༠༠ གསོལ་ཇའི་བར་གསེང༌།
༣།༡༥ ལས་རིམ་མུ་མཐུད།
༥།༠༠ སང་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང༌།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ་ཕུལ།།