སྐབས་ ༡༥ པའི་སྤྱི་ལྷན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པོའི་ཉིན་ ༢ པའི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ།

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་ཟླ་ཚེས་དང་
རེས་གཟའ།
ཚོུད། ཨང༌། ལས་རིམ།
༢༠༡༡།༦།༢
ཕུར་བུ།
ཕྱི་དྲོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡིན།
༣།༡༥ ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་བློ་ངེས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆོད།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།
ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རིགས།
ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ།
ཚོགས་གཙོའི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད།
༥།༠༠ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་གྲོལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་བཅས།།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ལ་
ཕུལ།།