སྐབས་དགུ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དགུ་པ། ༼ ༡༩༨༧།༩།༢-༡༩༨༨།༩།༡ ༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྟེང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་རྙིང་མ་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༣༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༤༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

༥༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པོ།

༦༽ ལྷ་རྒྱ་རི་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་བསྩལ། ༽

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ཉང་རྒྱ་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བརྒྱ་ཟུར་དགོན་ཤར་བཀྲས་དབང༌།

༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་མདའ་ཟུར་ཉི་བཟང༌།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་བྱ་རྒོད་ཚང་དོན་ཡོད།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༡༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

Menu