བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔལ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པའི་གཤེན་བསྟན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཡོངས་དང་། དཔལ་ལྡན་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་བླ་བྲང་དང་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཐུགས་གསོའི་གནས་ཡིག