༄༅། །སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དམ་པའི་ཚ་མོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

 

img_3784

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དམ་པའི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་རྒྱ་གར་ལ་བདེ་བར་འབྱོར་པ་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་གནང་འདུག