སྐབས་དྲུག་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དྲུག་པ། ༼   ༡༩༧༦།༥།༥-༡༩༧༩།༩།༡ ༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གྲ་ཕྱི་ཕུན་རབ་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་སྒ་ཨ་༔དབྱང་སྤྲུལ་སྐུ།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ།

༧༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྟ་ནག་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

༡༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འབྲི་གུང་དགེ་བསྙེན་ཆོས་སྒྲོན།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གྲའུ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང༌།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཤོ་མདོ་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགེ་ཐུབ་བསྟན་འབྱུང་གནས།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་ལ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།

༡༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཆེན་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

Menu