སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཚེས ༢༥ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་བར་རྡ་ས་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།